September 11, 2015

Izvršena primopredaja novoizgrađene kuće za Šahman Sadika iz Maglaja

Donatorska sredstva za izgradnju kuće u visini od 35.000,00.-KM obezbjedio je Islamski Kulturni Centar Bošnjaka ”dr. Irfan Ljubijankić” iz Buchsa-Liehtenštajn, kojeg predstavlja vrijedni humanista gospodin Sahudin […]
September 9, 2015

Proučena zajednička ikrar dova za maglajske hadžije

Povodom odlaska i ispraćaja hadžija sa područja MIZ Maglaj na obavljanje svete islamske dužnosti Hadža u petak: 04.09. 2015. godine sa početkom u 13,45 sati iza […]
September 2, 2015

Zašto mekteb?

Allah dž.š., nam u Kur’anu naređuje: “O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti… “(Et -Tahrim, […]
August 24, 2015

Prijem u sjedištu Organizacije islamske kooperacije – Fonda za povratak izbjeglica BiH – Sarajevo

<p><span>Ove godine na hadž, sa područja Medžlisa Maglaj, odlazi ukupno sedam hadžija, i to:</span></p> <ol> <li><span>Nađib Njemčević iz džema'ata Fazli pašina džamija,</span></li> <li><span>Sabahudin Tutundžić (bedel za […]