Održano mektepsko takmičenje na nivou MIZ Maglaj

Održano mektepsko takmičenje na nivou MIZ Maglaj

Danas, 31.3.2019. godine, u ”Vali Recep Yazicioglu” džamiji u Maglaju, održano je takmičenje najboljih polaznika mekteba na nivou Medžlisa. U kategoriji opće znanje – mlađi uzrast takmičenju je pristupilo 16 polaznika, opće znanje – stariji uzrast 16 polaznika, kiraet – mlađi uzrast 16 polaznika i kiraet – stariji uzrast 16 polaznika.

U kategoriji opće znanje – mlađi uzrast (akaid, ibadet, ahlak i povijest Islama), nakon provedenih ispita – testiranja, prva tri mjesta pojedinačno su osvojili:

1. mjesto – Dženana Jašić (mekteb džemata Kopice, muallim Mahir ef. Zahirović),
2. mjesto – Elvira Bečić (mekteb džemata Novi Šeher, muallim Rahman ef. Skejić) i
3. mjesto – Emina Rakman (mekteb džemata Novi Grad, muallim Šemsudin ef. Čizmić).

U kategoriji opće znanje – stariji uzrast (akaid, ibadet, ahlak i povijest Islama), nakon provedenih ispita – testiranja, prva tri mjesta pojedinačno su osvojili:

1. mjesto – Bekir Obralić (mekteb džemata Novi Grad, muallim Šemsudin ef. Čizmić),
2. mjesto – Medžida Burejić (mekteb džemata Liješnica, muallim mr. Ismet ef. Burajić) i
3. mjesto – Ahmed Mehmedović (mekteb džemata Kopice, muallim Mahir ef. Zahirović ).

U disciplini kiraet – mlađi uzrast prva tri mjesta su osvojili:

1. mjesto – Nisrin Omerović (mekteb džemata Ulišnjak, muallim Tarik ef. Čehić),
2. mjesto – Selma Osmanović (mekteb džemata Liješnica, muallim mr. Ismet ef. Burajić ) i
3. mjesto – Ahmed Gračić (mekteb džemata Misurići, muallim Mirsad ef. Mehačević).

U disciplini kiraet – stariji uzrast prva tri mjesta su osvojili:

1. mjesto – Nejla Muminović (mekteb džemata Ravna, muallim Sellim ef. Muminović i Ajdin ef. Mehmedović),
2. mjesto – Amina Hasanbašić (mekteb džemata Novi Šeher, muallim Rahman ef. Skejić) i
3. mjesto – Ismail Burajić (mekteb džemata Liješnica, muallim mr. Ismet ef. Burajić).

U ekipnoj konkurenciji prva tri mjesta osvojile su sljedeće ekipe:

1. mjesto – ekipa džemata Liješnica, muallim mr. Ismet ef. Burajić,
2. mjesto – ekipa džemata Novi Šeher, muallim Rahman ef. Skejić i
3. mjesto – ekipa džemata Kopice, muallim Mahir ef. Zahirović.

Prvorangirani takmičari će predstavljati Medžlis IZ Maglaj na takmičenju na nivou Muftijstva zeničkog koje će se održati, također, u Vali Recep Yazicioglu džamije za dvije sedmice.

Svim muallimima i takmičarima, a pogotovo najboljima, čestitamo na postignuću. Neka ih sve Uzvišeni Allah nagradi!