VAKUFSKA IMOVINA JE NEOTUĐIVA

VAKUFSKA IMOVINA JE NEOTUĐIVA

Na kraju svake vakufname stoji: “Proklet bio onaj ko na bilo koji način oskrnavi ovo moje dobro djelo!”

Prvim vakufom se smatra vakuf Omera, r.a., koji je uvakufio bašču s palmama koju je nazvao “Semg”. Prema hadisu, Omer, r.a., je prije uvakufljenja Poslaniku, a.s., rekao “O Allahov Poslaniče, imam jednu bašču, koju puno volim i želim je dati kao trajno dobro!”

Poslanik, a.s., je odgovorio: “Uvakufi stvar tako da se ona ne može ni prodati, niti darovati, niti naslijediti, a njeni prihodi da se upotrebljavaju, kao opće dobro!”