Realizacija projekta doedukacije imama Muftiluka zeničkog

Realizacija projekta doedukacije imama Muftiluka zeničkog

Seminarima u Maglaju, Doboju i Zenici nastavljena je realizacija projekta doedukacije imama Muftiluka zeničkog, u okviru kojeg su u toku 2016. godine bili organizirani stručni seminari za imame na kojima su predavači bili eminentni stručnjaci iz različitih oblasti.

Nakon uvodnih riječi glavnih imama i besjede muftije zeničkog doc. dr. Ejub ef. Dautovića, prof. dr. Mustafa ef. Cerić imamima je predstavio temu ”Kodeks islamske etike”, u okviru koje je, između ostaloga, istakao: ”U jednakosti ljudskoga roda najplemenitiji je onaj koji ima moralnu svijest i savjest, koja proizilazi iz svijesti o Stvoritelju, koji čovjeku šalje Vjesnika i Poslanika da mu olakša da ustanovi moralno-etički kodeks. Božiji Poslanik Muhammed, a. s., hadisom ”Innema bu’istu liutemmime mekarimel ahlak” definirao je svoju misiju kao misiju moralne obnove čovjeka, misiju oblikovanja moralnog karaktera kod ljudi, misiju uljepšavanja, usmjeravanja i usavršavanja plemenitih osobina ljudske naravi. Ako imamo na umu i hadis u kojem Muhammed, a. s., kaže da se od četiri od Boga određene stvari kod čovjeka, a to su: njegov lik i izgled, njegova narav i karakter, njegova nafaka i opskrba i njegov edžel i smrt, može mijenjati, popravljati i usavršavati samo ljudska ”narav” i ”karakter”, zbog čega je Allah, dž. š., i poslao Svog Poslanika, onda nam je jasno što se svi moralisti svijeta slažu da je ključ za utvrđivanje razlike između ljudi i naroda u njihovim moralnim konceptima”.

Također, prof. dr. Cerić naglasio je: ”U vremenu nedovršenog rata i nedovršenog mira, u bosanskom berzahu budimo jedni drugima braća-prijatelji, a ne samo braća-snimatelji. Budimo jedno tijelo s bratskom dušom i prijateljskim srcem. Budimo zajedno u vremenu nedovršenog rata i nedovršenog mira. Budimo u bosanskom berzahu svjesni potrebe punjenja duše i čišćenja srca. To se zove islamski kodeks etike i morala”.

Na seminaru za imame koji je planiran u mjesecu februaru predavač će biti prof. dr. Adnan Sijaldžić, koje će imamima predstaviti temu ”Akaidska učenja Ebu Hanife (hanefijska tradicija tumačenja osnova islamskog vjerovanja)”.

U okviru posjete prof. dr. Mustafa ef. Cerića Muftiluku zeničkom, u utorak 24. januara 2017. godine, u Hotelu ”Zenica” u Zenici, muftija zenički organizirao je večeru i druženje pod nazivom ”Bošnjačka sofra” sa predstavnicima vjerskog, političkog, privrednog i društvenog života Muftiluka zeničkog.