Obavijest za džematlije o Pravilniku o mezarjima

Obavijest za džematlije o Pravilniku o mezarjima

Poštovane džematlije,

Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je u mjesecu aprilu 2015. godine usvojio Pravilnik o upravljanju i raspolaganju mezarjima. Medžlisi islamske zajednice su imali zadatak da, ne iznevjeravajući temeljne ciljeve i odredbe tog Pravilnika, isti prilagode uvjetima na svom području. Tako je Izvršni odbor MIZ Maglaj, nakon zaokružene procedure, koja je podrazumijevala da i džematski odbori iznesu prijedloge na Nacrt Pravilnika, usvojio konačni tekst Pravilnika o upravljanju i raspolaganju mezarjima. Novi Pravilnik stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

Svi zainteresovane osobe Pravilnik mogu pročitati na oglasnoj ploči džamije. Pravilnik se može preuzeti i na službenoj internet-stranici Medžlisa (http://www.medzlismaglaj.ba/dokumen…) , kao i administrativnom sjedištu Medžlisa (besplatno).

Pravilnik ima nekoliko ciljeva koji su uočljivi pri prvom čitanju, a to su:

1) definisanje preporučenog i prihvatljivog načina obilježavanja mezara – sa jasnim uputstvima kakvi nišani mogu biti u pogledu boje, natpisa, visine, širine…,

2) definisanje neprihvatljivog/nedopuštenog načina obilježavanja mezara – sa jasnim uputstvima kakvi nišani ili nadgrobni spomenici ne mogu biti i šta se na mezaru i oko mezara ne smije postavljati,

3) stavljanje mezarja pod punu kontrolu Medžlisa ili džematskog odbora, kao upravitelja – sa jasnim stavom da u mezarje, s ciljem izvođenja bilo kakvih radova na obilježavanju mezara, ne može niko ući bez pismene saglasnosti, džematskog odbora ili Medžlisa,

4) održavanje mezarja na način koji garantira njegovu optimalnu čistoću i red.

5) raspolaganje mehanizmima zaštite mezarja od neovlaštenog korištenja…

Ono što je, svakako, bilo karakteristično za prethodni period, kada su mezarja u pitanju, jeste da su izvođači radova, s ciljem izvođenja radova, u mezarja ulazili, uglavnom kabadahijski (čast pojedinim izvođačima), bez traženja ikakve saglasnosti džematskog odbora ili Medžlisa, da su ostavljali u mezarjima ostatke građevinskog materijala koji su upotrebljavali tokom gradnje, da su gradili sve što im naručilac naruči – ne vodeći računa da se nalaze u muslimanskom mezarju… Od 1. januara u mezarjima će moći raditi samo kamenorezačke firme ili , pak, osobe koje potpišu Ugovor o saradnji sa Medžlisom, u kojem će se obavezati na poštivanje Pravilnika o mezarjima… Ovom prilikom pozivamo sve kamenorezačke firme, koje su zainteresirane da obavljaju svoje poslove u mezarjima Islamske zajednice, da sklope ugovor sa Medžlisom, kojim će se obavezati na pravila ponašanja u mezarju, jer, u suprotnom, neće moći ulaziti u mezarja s ciljem gradnje.

U cilju poštivanja Pravilnika, svaki predstavnik porodice koji prijavi dženazu svog umrlog u Medžlisu potpisat će Izjavu, potpuno punovažnu, u kojoj se, u ime porodice, obavezuje da će poštivati Pravilnik prilikom obilježavanja mezara svog umrlog. Primjerak te Izjave, s ciljem upoznavanja njenog sadržaja možete pruzeti u printanoj formi u Medžlisu ili je preuzeti preuzeti u PDF formatu na službenoj internet-stranici Medžlisa.

Savjetujemo porodicama umrlih da mezarja svojih umrlih obilježavaju na islamski način – dostojanstveno i skromno, uz dva bijela nišana. Mezar nije mjesto za pokazivanje koliko smo imućni. Vječna kuća se ne pravi od mermera, nego od dobrih djela. Ulažimo dok smo živi za sebe, kao i za svoje umrle, u sadaku i korisne akcije. To je ono što će nam, zaista, koristiti. Nadgrobni spomenici koji koštaju po nekoliko hiljada KM nisu islamski način obilježavanja mezara. Uostalom, pored sve spremnosti porodice da se plati bilo kakva taksa s ciljem obilježavanja mezara na način koji nije dopušten ovim Pravilnikom, takvu saglasnost od Medžlisa neće moći dobiti, niti će je moći kupiti.

Medžlis i džematski odbori obavezuju se da će mezarja biti čista i uredna. Pravilnik će im omogućiti materijalne pretpostavke za takvu obavezu.

MIZ Maglaj smatra ovaj Pravilnik važnim i potrebnim. Kao i Pravilnik o članstvu koji je donešen prošle godine, i ovaj će biti dosljedno, ako Bog da sprovođen.

Pozivamo Vas, poštovani, da svi zajednički nastojimo da naša mezarja budu oaze mira i sklada, a ne poligon za demonstraciju bogastva ili, pak, zapuštene šikare u koje se ne može ući s ciljem učenja fatihe.

Još jedanput, Pravilnik o upravljanju i raspolaganju mezarjima stupa na snagu 1. januara 2017. godine. Neka nas dragi Bog pomogne u našim iskrenim namjerama i olakša nam put do sklada i reda.

Glavni imam,

Nevres ef. Hodžić