Hutba glavnog imama povodom Ramazanskog bajrama

Hutba glavnog imama povodom Ramazanskog bajrama

Hvala Allahu, Gospodaru nebesa i Zemlje. Hvala Allahu na uputi i vjeri. Hvala Allahu na životu i zdravlju. Hvala Allahu na nebrojenim blagodatima kojih smo svjesni i kojih nismo svjesni.

Salavati i selami neka su na Allahovog poslanika, Muhammeda, a.s., na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve njegove vjerne sljedbenike.

Uzvišeni Allah je kazao:

إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ

Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine. (En-Nahl, 128)

Poslanik, a.s., je rekao: ”Kada Allah zavoli nekog Svoga roba, pozove meleka Džibrila, a.s., i kaže mu: ‘Ja volim tog i tog Svoga roba, pa ga i ti zavoli!’, i Džibril ga zavoli. Potom Džibril pozove stanovnike nebesa (meleke) i kaže im: ‘Allah voli tog i tog Svoga roba, pa ga i vi volite!’, i oni ga zavole. Zatim se ta ljubav spusti i na Zemlju i takav čovjek bude prihvaćen kod ljudi.” (Buharija)

Poštovani vjernici, draga braćo!

Bajram je…

Naređen nam je bio post – pa smo postili. Naređen nam je sadekatul-fitr i zekat – pa smo se odužili. Ramazan je mjesec Kur’ana – pa smo se s Kur’anom družili. Preporučen nam je džemat – pa smo u džematu bili. Dobra djela smo činili a loša smo izbjegavali. Na Allaha smo se oslanjali i od Njega pomoć i zaštitu tražili.

Da li smo u ramazanu mogli više i revnosnije – jesmo. Da li nam je kod Allaha primljeno dobro koje smo činili – ne znamo. Da li se Allahovoj nagradi nadamo – nadamo se, jer smo vjernici, a oni nikada nadu ne gube.

Dragi Bože, ako smo ovo činili u ime Tebe – primi nam. Ako smo se pretvarali pred drugima – uputi nas nam pravi put. Ako smo šta propustili – oprosti nam. Samo Ti znaš naša stanja i namjere. AMIN

Poštovana braćo,

Ramazan je bio i otišao. I dalje ostajemo muslimani sa svim obavezama i dužnostima. I dalje nam je zadatak da se grijeha čuvamo i naređeno izvršavamo. Biti musliman znači biti pokoran Allahu Uzvišenom. Ta pokornost, iako je naročito izražena u ramazanu, ne svodi se samo na ramazan. Pokornost Allahu, iako se najviše ispoljava u Allahovim kućama – gdje mu na sedždu padamo, ne svodi se samo na prostor koji se džamija zove. Muslimani su pokorni Allahu i izvan ramazana i izvan džamije.

Pokornost Allahu se ne očituje samo u ispunjavanju dužnosti koje imamo prema Njemu Uzvišenom, iako je ispunjavanje dužnosti prema Njemu najvažnije. Pokornost Allahu je šireg opsega i podrazumijeva i ispunjavanje dužnosti prema ljudima, kao i prema samome sebi.

Zanemarivanje dužnosti prema drugim ljudima ili remećenje reda među njima znak je nedovoljne pokornosti Allahu. Biti dobar musliman, pored ispunjavanja dužnosti prema Allahu i sebi, znači biti dobar u odnosu sa drugima. Biti pouzdan drug, dobar komšija, vrijedan radnik, odgovoran roditelj, pravedan vođa, povjerljiv poslovni partner – jedan je od aspekata pokornosti Allahu.

Pohlepa, varanje, nepravednost, laganje, nepouzdanost, podmićivanje, nesposobnost, neispunjavanje preuzetog emaneta, umišljenost i sve ono što remeti red i sklad među ljudima – znak je nepokornosti prema Allahu.

Grijeh počinjen prema Allahu ingerencija je Njega Uzvišenog – on ga može oprostiti ili kazniti. Grijeh počinjen prema ljudima Uzvišeni Allah ostavlja na sravnavanje njima – Svojim stvorenjima. Ukoliko oštećeni oprosti počinitelju – i Uzvišeni prašta. Ukoliko oštećeni ne oprosti – Uzvišeni Allah onda pravedno presudi.

Uzvišeni Allah je milostiviji od ljudi – zato lakše oprašta grijehe koji se počinjeni prema Njemu onima koji se iskreno pokaju. Šta se nalazi u ljudskim srcima ljudi ne znaju, teže im je uočiti iskrenost u pokajanju pa, stoga, teže drugima i praštaju.

Uzvišeni Allah ljudima ne spočitava njihove greške. Kada oprosti – oprostio je. Ljudi su drugačiji – spomen na tuđe greške je kontinuirana i spočitavaju se počinitelju do kraja života. Ljudi kada oproste, opet se vrate i nanovo zamjere.

Uzvišeni Allah broji dobra i loša djela – dobrim poništava loša. Ljudi ne broje dobra djela – jednim lošim poništavaju sva dobra.

Uzvišeni Allah radi jednog dobrog djela može uvesti u džennet. Ljudi bi radi jednog lošeg djela poslali u džehennem.

Dva su života – dunjalučki i ahiretski. Prvi je prolazan, drugi je vječan. Drugi je važniji, ali je i prvi važan, jer se baš u njemu pripremamo za onaj važniji – ahiretski. Na lahkoću ili težinu življenja na dunjaluku na kojem se moramo adekvatno pripremiti za ahiret može utjecati puno toga. Presudno je Božije određenje, ali je važan i stav o nama onih onih sa kojima živimo.

Kako primjećujete, braćo, nastojim govoriti o rejtingu koji ljudi imaju među drugim ljudima.

Imati pozitivnu sliku o sebi u društvu, među ljudima, olakšat će nam hod prema ahiretu. Steći i sačuvati pozitivnu sliku o sebi nije lahko. Puno strpljenja i truda treba uložiti da bi se reklo on je dobar roditelj, on je povjerljiv partner, on je pouzdan drug on je dobar direktor ili radnik, on je dobar čovjek.

Jednom stečena pozitivna slika o sebi nije datost koju ne treba više čuvati i koja se sama održava. Obraz se čuva do kraja života. Imanje obraza olakšava život, otvara mnoga vrata i mogućnosti. Izgubljen obraz je teško vratiti. Zaprljan obraz je teško oprati. Bez obraza na časnim mjestima i u časnim ulogama nismo dobrodošli.

Obraz, ili pozitivna slika drugih o nama, se može izgraditi samo ako imamo iskren i korektan odnos i prema Uzvišenom Allahu i prema ljudima. Ako nedostaje korektan odnos prema Allahu, ili korektan obraz prema ljudima, ili ako u tom odnosu nedostaje iskrenosti, pozitivna slika ne može biti cijela.

Obraz se prlja narušavanjem korektnog odnosa prema Uzvišenom Allahu, ali i narušavanjem korektnih odnosa sa drugim ljudima. Ne može čovjek biti smatran časnim ili s obrazom, imati pozitivan rejting, a da bude sklon javnom griješenju, ma koliko bio dobar u odnosu sa drugima. Ne može, također, biti smatran časnim ili s obrazom, ako čini grijeh i nepravdu prema ljudima, ma koliko izvršavao praktične vjerske obaveze.

Jedno je povezano s drugim. Gdje fali jedno, fali i drugo. Gdje postoji ispravan odnos prema Allahu, postoji i prema ljudima. Neće uspjeti izgraditi ispravan odnos prema ljudima onaj koji nema ispravan odnos prema Allahu. Također, približavanje Allahu nije moguće gaženjem po drugim ljudima. Sve je, kako rekoh, povezano.

U vremenu kada se sve sve vrijednosti relativiziraju, čist obraz se i dalje cijeni. Kako je veliko kada se kaže da je neko dobar čovjek. Sve druge kvalifikacije – bogat, ili promoćuran, ili lijep – blijedo je naspram ‘dobar čovjek’ ili ‘obrazli čovjek’.

Poštovana braćo!

Vodimo računa o svom obrazu i obrazu svoje porodice. Hodajmo s pravom uzdignute glave. Imajmo na umu da je preduslov čistog obraza Allahova naklonost, a Allahova naklonost se stiče ispunjavanjem naređenog i izbjegavanjem zabranjenog. Allah ponižava samo one koji u grijehu ogreznu. Od Allaha poniženi, poštovani ne mogu biti…

وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ

A koga Allah ponizi, niko ga ne može poštovanim učiniti… (Hadždž, 18)

Uzvišeni Allahu,

Učini da časno živimo, s časnim se družimo, časno neugodnosti podnosimo, časno umiremo, u društvu časnih da proživljeni budemo.

Uzvišeni Allahu,

Primi nam naše ibadete, učvrsti nas na pravom putu, podari našim bolesnim zdravlje, siromašnnim opskrbu, usamljenim društvo, ucviljenim utjehu, onaj kome je nepravda nanesena pravdu, umrlim Milost Svoju… AMIN

Poštovana braćo, u ime Medžlisa islamske zajednice Maglaj, kao i u svoje lično ime, svima Vama želim radostan i ugodan Bajram.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

NEKA VAM DRAGI ALLAH PODARI SVAKO DOBRO! AMIN

Maglaj, Vali Recep Yazicioglu džamija,