Održano treće redovno zasjedanje Skupštine Medžlisa

Održano treće redovno zasjedanje Skupštine Medžlisa

<p><span>Također, zastupnici u Skupštini su dali saglasnost na Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju za period januar-decembar 2015. godine, Završni račun za 2015. godinu i Plan prihoda i rashoda za 2016. godinu.</span></p>
<p><span>U svečanom dijelu zasjedanja dodijeljeno je priznanje najboljem predsjedniku džematskog odbora za proteklu godinu. </span></p>
<p><span>Priznanje je dobio mutevelija džema'ata Kuršumlija gosp. Safet Bećirović.</span></p>