Prijem u sjedištu Organizacije islamske kooperacije – Fonda za povratak izbjeglica BiH – Sarajevo

Prijem u sjedištu Organizacije islamske kooperacije – Fonda za povratak izbjeglica BiH – Sarajevo

<p><span>Ove godine na hadž, sa područja Medžlisa Maglaj, odlazi ukupno sedam hadžija, i to:</span></p>
<ol>
<li><span>Nađib Njemčević iz džema'ata Fazli pašina džamija,</span></li>
<li><span>Sabahudin Tutundžić (bedel za Mustafu Semića iz Visokog ) iz džema'ata Kuršumlija,</span></li>
<li><span>Mehmed Đonlić iz džema'ata Kuršumlija,</span></li>
<li><span>Mustafa Zahirović iz Maglaja,</span></li>
<li><span>Begić Šemso iz džema'ata Kosova,</span></li>
<li><span>Begić Zulejha iz džema'ata Kosova, i</span></li>
<li><span>Topčić Meho iz džema'ata Bradići</span></li>
</ol>
<p><span>Zajednička dova za naše hadžije će biti, ako Bog da, u petak: 04.09. 2015. Godine u 13:45 sati, nakon džuma namaza u Jusuf pašinoj / Kuršumlija džamiji u Maglaj.</span></p>