U džema’atu Čobe održane III svečane hatme za 18 polaznika mekteba

U džema’atu Čobe održane III svečane hatme za 18 polaznika mekteba

O B R A Ć A N J E

h. Izudin ef. M. KRUŠKE

Glavnoga maglajskoga imama

na svečanim HATMAMA 18 svršenika / mekteblija džema’ata Čobe

Hvala Allahu, Uputitelju našem, na daru Kur’ana. Zahvaljujemo samo Tebi Allahu, na blagodati potomstva, ukrasa porodičnoga. Ime Tvoje Allahu, Svemoćni vječno slavljeno neka je. Hvala Tebi Allahu na svemu, posebno na ovom danu velike radosti naše mladosti, zahvalom dostojnom samo veličini Tvojoj.

Selam tebi o Resule, Miljeniče šaljemo. Mir tebi o Pejgambere najčasniji želimo. Neka su blagoslovi Allahovi na tebe, porodicu čednu tvoju, ashabe vjerne, sve šehide Islama. Milost i oprost, molimo svima, koji iman u srcima nose i vjeru svjedoče riječima i djelima.

Časni svršenici hatmi,

Čestiti mu’allime Enver ef.,

Plemeniti roditelji ove prelijepe djece naših mekteblija,

Poštovani uzvanici, gosti i prijatelji,

Draga braćo i sestre,

Es-selamu ‘alejkum,

Radosna srca Vas selamim i svima želim iskrenu dobrodošlicu na ovu predivnu duhovnu radost, veselje i svečanost u džema’atu Čobe. Dobro došli na svečane hatme naših 18 najboljih polaznika mekteba. Iskazujem poštovanje i zahvalnost svima Vama što ste u ovo predivno vrijeme sa nama. Hvala Vam na Vašem dolasku, kojim se potvrđuje snaga našega vjerskoga jedinstva, džema’atskoga i bratskoga zajedništva.

Sa neskrivenom radošću posebno selamim naše svršenike hatmi i njihova vjernoga, plemenitoga i uzornoga mu’allima Enver ef. Vardu, imama ovoga divnoga džema’ata. Koristim se prilikom kazati da je ovo i moj svojevrsni oproštaj od džema’ata Čobe i posljednji nastup u ulozi glavnoga maglajskoga imama na svečanim hatmama, pred odlazak na novu dužnost.

Iza na je još jedna mektebska godina. Danas se ključem Kur’ana otvara 18 novih vrata svijetle buducnosti. Nove neispisane životne stranice započet će popunjavati melek pisar. Vaš smjer kretanja kroz život od danas odredit će Riječ Allahova, koju nosite duboko u srcima i koju morate vjerno čuvati. Svoju budućnost i život možete učiniti Kur ‘anom dobrim ili nesretnim ako napustite i zaboravite ono što ste naučili od svoga plemenitoga mu’allima.

Svojim znanjem učenja Kur’ana zakoračili ste u budućnost, sreće i ugodna života u ljepoti vjere Islama, koju imate obavezu učiniti sretnom ne samo za sebe već i za one koji vas okružuju, posebno roditelje, rodbinu, drugare, prijatelje i komšije. U mektebu ste naučili da nas vjera povezuje u džema’atu i daje nam snagu da se zaštitimo od šejtana i svakoga zla. Kur’an je naš lijek za sva iskušenja života i sudbine.

U Kur’anu je veličina, snaga i slava naša, dostojanstvo muslimana i svaka pobjeda. Od samoga stvaranja čovjek nije prepušten sam sebi u planiranju budućnosti, jer bi lutao i bio izgubljen. Naše poimanje života, predrasude, slabosti, samozavaravanje i neznanje došli bi do izražaja na mnogo načina i odveli nas u vlastitu propast i nestanak. Allah nas je učinio namjesnicima i stvorio u najljepšem obliku na Zemlji i to je razlog da nas On Uzvišeni nije zaboravio i nikada ne ostavlja bez Svoje Upute i zaštite.

Neka Kur’anski nur osvijetli naš um i vid. Kur’ansko svjetlo neka obasja srca i duše i sve naše trenutke života učini svjetlim i da nikada ne budemo bez Allahove Upute i zaštite. Srčano prihvatite Allahov neizmjerni dar znanja i ibadeta učenja Kur’ana. Nebrojeni sjajni dragulji vjere, resit će vaše živote, ako ustrajete svakoga dana u zikru učenja Kur’ana, pa makar po jednu stranicu. Znajte da nema životnoga stanja za koje kur’anske nemjerljive odgojne vrijednosti ne privlače srca ljudi, koja se sa lahkoćom prilagođavaju u ambijentu čiste i odane vjere.

Braćo i sestre u Islamu,

Životni san svakoga čestitoga i odgovornoga roditelja je doživjeti ovaj dan neizrecive radosti i veselja da vide krunu, na svome životnome putu vjerskoga odgoja potomstva, kroz mekteb, vrelo žive vjere. Sjeme vjere posijano sa suzama radosnicama i odricanjem od dunjalučkih užitaka za neke, kao da je uzalud posijano, ali žetva danas na ovim svečanim hatmama je požnjevena s radošću. Plod vjere dao je neprolazni rod sreće i spasa ovoj mladosti njihovim porodicama, rodbini, komšijama, džema’atu Čobe, Medžlisu Maglaj, domovini BiH i cijeloj Islamakoj zajednici.

Zikr učenje Kur’ana svakoga muslimana, pogotovo mladih daruje blagoslovljeni nur, koji seže iza ovoga prolaznoga dunjaluka i otvara na obzorju široke vidike Allahove milosti i vječnoga spasa. Sa neprsušnoga vrela Kur’ana žedne duše napaja čovječanstvo, svemir cijeli i sve stvoreno. Sretan je onaj, ko spozna da je Kur’an svjetlo njegova životnoga puta. Srce u kojem je dragocjeno znanje učenja Kur’ana, bedem je za grijeh, kušnju i zlo. Neka naše kuće i porodični domovi postanu mjesta radosti zbog učenja Kur’ana, istrajne i nepokolebljive vjere.

Allahov nur milosti, kojom nas On Svemilosni blagosilja, održajimo učenjem Kur’ana i druženjem sa Kur’anom. Samo oni koji budu svakodnevno i neprekidno učili u školi vjere i Kur’ana neće biti ostavljeni i zaboravljeni. Širite ljubav, mir, radost, plemenitost, solidarnost, toleranciju, suživot u različitosti i dobročinstvo, ove krasne plodove vjere, koji niču na stablu Islama a zlijevaju se učenjem Kur’ana, poslušnošću prema roditeljima, čuvanjem i širenjem rodbinskih veza.

Na kraju želim Vam čestitati na uspješno završenim hatmama. Čestitam Vašem dragom mu’allimu Enver ef. na mudro i strpljivo prenesenom znanju, Vašim voljenim roditeljima i džema’atskom odboru na iskazanoj podršci i razumijevanju potreba. Vi ste naš ponos. Vi ste naši dragulji sjajni, ukras Islamske zajednice i nada sretne, hajirli i blagoslovljene budućnosti.

Drage i čestite mekteblije,

Moja poruka Vama dragi svršenici hatmi danas sadržana je u deset kratkih rečenica, koje glase:

Nikada ne zaboravite da nas je sve Allah, Uzvišeni nazvao muslimanima i da pripadamo Islamu.

Zapamtite, da je kod Allaha, najugledniji onaj ko je bogobojazan i svjestan Njegove prisutnosti.

Svjesni budite, da Vas je Allah počastio Islamom i Kur’anom i ne povodite se za strastima.

Neka, Vas Kur’an osnaži pokornošću prema Allahu, koja će nadjačati svako iskušenje grijeha.

Vaša čežnja za vječnom radošću i srećom uvijek da bude jača od žudnje za prolaznim užitcima dunjaluka.

Znajte, da nema roba, koji je Allahu pokoran, a da mu Allah nije darovao dobro, sreću i radost života.

Nikada, ne zloupotrijebite Allahove blagodati da bi grijeh učinili.

Čuvajte, ugled svoga mekteba, Medžlisa i Islamske zajednice i obraz svoga džema’ata i rodnoga kraja.

Uvijek budite, radost očiju i srca u životima roditelja svojih.

Na životnome putu, sreća i uspjeh, pratioci Vaši da budu, Allah da Vas blagoslov i čuva!

Braćo i sestre,

Kao što sam na početku rekao ovo je i naš rastanak. Odlazim na novu dužnost. Sa Vama sam dijelio dobro i tegobe više od dvije decenije. U radu je moguće i pogriješiti. Ako sam na bilo koji način nekoga uvrijedio ili se nehotice ogriješio, prema kome, molim Vas za halal. Ja Vama sve halalim. Neka Vas sve prati Allahova milost, bereket i zaštita.

Hvala Vam!